Inspectierapport 2019

Op 31 juli 2019 is MiKado weer uitgebreid geïnspecteerd door de GGD.
We zijn op alle punten goedgekeurd.
Het inspectierapport vindt u hier.