Vraagouders

Uw kinderen zijn u zeer dierbaar. Goede en vertrouwde opvang is voor iedere ouder dan ook uiterst belangrijk. Wij zijn ons hiervan terdege bewust. Gastouderbureau MiKado gaat zorgvuldig om met ouders, kinderen en haar gastouders.

MiKado richt zich voornamelijk op bemiddeling en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit heeft direct te maken met het aanbod aan opvang door onze gastouders; buitenschoolse opvang wordt over het algemeen niet aangeboden. Alle opvang die onze gastouders bieden, wordt bij hen thuis aangeboden.

Concreet bieden wij u:

 • Een intakegesprek bij u thuis, eventueel 's avonds of op zaterdagochtend
 • Kennismaking met zo mogelijk 2 gastouders
 • Gastouders via MiKado voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
 • Afspraken met MiKado en de gastouder worden contractueel vastgelegd
 • Regelmatig contact over de voortgang en de kwaliteit van de opvang: telefonisch contact, een schriftelijk of mondeling verslag na een bezoek aan uw gastouder en persoonlijke evaluatiegesprekken
 • In geval van afwezigheid van uw gastouder doen wij onze uiterste best om - indien gewenst - te zorgen voor vervangende opvang
 • Jaarlijks ontvangt u een uitnodiging voor een thema-avond
 • Incassering en uitbetalingen van de opvangkosten (kassiersfunctie)
 • U ontvangt bij aanvang van de opvang en bij wijzigingen een offerte, alsmede jaarlijks een overzicht van de feitelijk afgenomen opvang.
 • Met betrekking tot het aanvragen van Kinderopvangtoeslag:
  samen met u bekijken we zorgvuldig hoeveel uur u gemiddeld per maand aan opvang nodig heeft, zodat u na een jaar geen torenhoge naheffingen ontvangt van de belastingdienst.  En indien uw opvangvraag structureel wijzigt gedurende een jaar, dan maken wij voor u een nieuwe berekening en helpen wij u eraan herinneren dat u de wijziging ook bij de belastingdienst dient door te geven.

Lid van de brancheorganisatie kinderopvangbrancheorganisatie kinderopvang

Lid van de Belangenvereniging van
Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen

Boink